Parafialne Koło Caritas powstało w 2015 r. W skład Koła wchodzi 6 osób. Działalność Caritasu polega na pomocy biednym rodzinom z naszej Parafii. Jest to głównie pomoc żywnościowa ( paczki świąteczne z produktami świeżymi i długim terminem ważności ). Pomagaliśmy 9 rodzinom. Na chwilę obecną 3 rodziny podziękowały za pomoc, ponieważ otrzymały 500+ i stwierdziły, że sytuacja ich poprawiła się na tyle iż tej pomocy nie potrzebują. Stałą opieką otoczyliśmy S. Karmelitanki - dla nich regularnie dostarczamy żywność, środki czystości i potrzebne rzeczy. Drugi raz zaangażowaliśmy się w akcję '' Tornister pełen uśmiechu"- jest to pomoc dzieciom z ubogich rodzin i polega na zakupieniu artykułów potrzebnych do wyposażenia tornistra (w 2016 r   15 tornistrów, w 2017 r planujemy wyposażyć 20 tornistrów). Uczestniczymy w zbiórkach pieniędzy na rzecz chorych dzieci. Środki na realizację w/w celów pozyskujemy ze sprzedaży świec, baranków, chlebków, z dobrowolnych składek członków Koła Caritas oraz darowizn od parafian. Wpływy pozyskanych środków do chwili obecnej dały kwotę 2875 zł Żywności (z krótkim i długim terminem ważności) przekazaliśmy 780 kg.Wszystkim którzy wspierają PKC, a tym samym przyczyniają się do pomocy drugiemu człowiekowi serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy. Osoby pragnące poświecić się pracy w wolontariacie zapraszam w każda druga środę miesiąca po Mszy św. Wieczornej.

W imieniu PKC

Krystyna Olczyk