Fundacja Centrum św. Ojca Pio

Kalonka, Pl. Jana Pawła II 1/5, 92-702 Łódź

KRS: 0000217031

NIP – 728-25-54-539

REGON – 473274716

Nr konta: 37 8781 0006 0032 6302 2000 0010