W tym roku Chór Męski DYSONANS obchodzi 10-lecie istnienia. Jego powstanie w roku 2013 było spełnieniem marzenia księdza Pawła Stołowskiego, proboszcza parafii w Kalonce, dało też gminie Nowosolna instytucję artystyczną, której pozazdrościć może nawet sąsiednia metropolia, bo chóry męskie to zjawisko bardzo rzadkie.

Pierwszą dyrygentką DYSONANSU była pani Beata Pielesiak, a w roku 2021 temu zastąpił ją pan Kamil Gruszczyński. W Chórze śpiewa dwudziestu mieszkańców Kalonki i okolicznych miejscowości: Grabiny, Bukowca, Dąbrówki, Wódki, Łodzi. Repertuar obejmuje utwory sakralne i świeckie, poważne i rozrywkowe. Chór ma charakter amatorski, gromadzi miłośników śpiewu, ale jest też okazją do poznania bliższych i dalszych sąsiadów.

W ciągu 10 lat swojego istnienia DYSONANS dał ponad 60 koncertów, wystąpił podczas kilku przeglądów chóralnych, nagrał dwie płyty. Największą wartością jest jednak wzbudzanie wrażliwości artystycznej i żmudne rozwijanie zdolności, a także przyjacielska atmosfera wspólnego obcowania z muzyką. W świecie, który z każdego z nas chce uczynić wyłącznie konsumenta, twórczość jest wyjątkowo cenna. Muzyka nie służy przecież tylko do tego, by jej słuchać, ale także do tego, by ją tworzyć.

Koncert jubileuszowy Chóru Męskiego DYSONANS odbędzie się w niedzielę 28 maja o godzinie 18.00 w kościele w Starych Skoszewach.

dysonans.jpg

Chór DYSONANS pod dyrekcją Beaty Pielesiak, Poddębice, 17 listopada 2019.

dysonans2.jpg

Chór DYSONANS pod dyrekcją pana Kamila Gruszczyńskiego, Plichtów, 6 maja 2023