Dekretem z dnia 9 sierpnia 2001 roku ks. Arcybiskup Władysław Ziółek erygował parafię pw. Bł. Ojca Pio w Kalonce. Do parafii należą następujące miejscowości: Borki, część Borchówki, Bukowiec, Dąbrowa, Dąbrówka, Dobieszków za Lasem, Grabina, Kalonka, Kopanka, Niecki oraz Wódka. Dekret wszedł w życie 8 września 2001 w święto Narodzenia NMP. Dzień później, w dość wyjątkowych okolicznościach, nastąpiło liturgiczne wprowadzenie na urząd proboszcza zdającego to sprawozdanie. Miejscem sprawowania liturgii była i jest do dziś, kaplica poświęcona sześć lat wcześniej przez obecnego wśród nas ks. Arcybiskupa. Po kilku tygodniach w kaplicy zostało zainstalowane tabernakulum ofiarowane przez ks. Bogumiła Walczaka Dziekana dekanatu Brzezińskiego, a także dzięki pracy naszych parafian zostało założone nagłośnienie, kraty w oknach, na ścianach panele i dobudowany przedsionek z sygnaturką. W późniejszym czasie zostały wymienione okna. Od 30 października 2001 miejsce plebani pełnił dom państwa Piekarskich w Kopance nr 11gdzie blisko 6 lat mieszkał pierwszy proboszcz ks. Paweł Stołowski. W latach 2007 – 2010 miejsce plebani i domu parafialnego pełniła posesja pp. Owczarków w Kopance mieszcząca się przy ul. Brzozowej 3.
Pierwsze lata istnienia parafii zbiegły się z dynamicznym rozwojem budownictwa jednorodzinnego i napływu nowych mieszkańców co w konsekwencji spowodowało zmianę struktury społecznej. Na terenach wiejskich z rolnictwa żyje dziś zaledwie kilka rodzin a rdzenni mieszkańcy stanowią już zdecydowaną mniejszość całej populacji naszej parafii. Można powiedzieć, że parafia stała się sypialnią Łodzi z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami takiej sytuacji. Wymienić tu można choćby tzw. „przebywanie” w domu, czy też ciążenie młodzieży w stronę miasta, bowiem na terenie parafii nie ma żadnej szkoły ani praktycznie żadnej infrastruktury kulturalnej. Rano można zauważyć exodus mieszkańców w stronę miasta i ich powrót późnym wieczorem. Wielu mieszkańców nie identyfikuje się z parafią „zamykając” się w swoich rezydencjach aby odciąć się od świata.


Niemniej to właśnie parafia stała się bodaj jedynym miejscem integrującym mieszkańców zarówno rdzennych jak i napływowych, ośrodkiem kulturotwórczym oraz miejscem wielu inicjatyw społecznych o wymiarze sportowo rekreacyjnym czy ekologicznym. To dzięki takim imprezom jak „Parafiada”, wieczory poezji, koncerty, przedstawienia, pokazy filmów, bale karnawałowe dla dzieci oraz dorosłych czy wreszcie rajdy rowerowe i piesze udało się zjednoczyć wielu naszych parafian. Trzeba tu wspomnieć o Amatorskim Rajdzie Rowerowym i Pieszym „Tour de Kalonka” największej imprezie rekreacyjnej którą organizuje nasza parafia w ostatnią sobotę lata od 2002 roku przy współpracy z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ( dziś z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych ), ZHR - em oraz UG Nowosolna a której patronem honorowym jest osoba naszego Arcypasterza. We wszystkie te działania angażuje się wielu naszych parafian również tych którzy deklarują się jako agnostycy czy wręcz niewierzący. Chciałbym też powiedzieć o dobrej współpracy naszej parafii ze świetlicą środowiskową w Kalonce, szkołą podstawową w Starych Skoszewach, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju gminy Nowosolna a także z Kołem Gospodyń Wiejskich, Kołem Seniora czy innymi organizacjami pozarządowymi. Aby sformalizować powyższe zadania 2.07.2004 r. parafia powołała do życia Fundację Centrum św. Ojca Pio, która po roku czasu uzyskała status organizacji pożytku publicznego co pozwala przekazywać na rzecz naszej Fundacji 1% podatku.


Główne cele Fundacji to upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Ojca Pio i upamiętnienie Jego osoby. Budowa kościoła i centrum ulgi w cierpieniu. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających. Integracja społeczności lokalnej oraz działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej. Cztery lata trwały starania aby kupić ziemię pod budowę ośrodka parafialnego. I tak 24 czerwca 2005 roku parafia zakupiła blisko 4 hektary ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych praktycznie w geograficznym centrum parafii. Kolejne lata związane były z uzbrojeniem terenu. Po pokonaniu wielu biurokratycznych schodów udało się podciągnąć na parafialną działkę wszystkie media: gaz, prąd i wodę. Aby naszych parafian związać z nowym miejscem dwa lata temu 13 maja 2006 roku w 25 rocznicę zamachu na Ojca św. Jana Pawła II, zastała poświęcona przez ówczesnego kustosza sanktuarium MB Skoszewskiej, ks. Czesława Zbiciaka kapliczka MB Fatimskiej, jako wotum naszej parafii za cudowne ocalenie życia naszemu Papieżowi. W grudniu tego samego roku wybudowaliśmy bożonarodzeniową stajenkę aby w niezwykłych okolicznościach przyrody sprawować Pasterkę AD 2006. Niestety pogoda pokrzyżowała nasze plany ale stajenka została i od wiosny służyła nam jako kaplica polowa. W czerwcu 2007 r. powstała polowa kaplica z prawdziwego zdarzenia. Ks. Dziekan dekanatu Łódź Radogoszcz Jan Szadkowski podarował nam konfesjonał oraz ławki i od tej chwili mamy oryginalne miejsce kultu, które wielu fascynuje i ujmuje swoją prostotą. Podczas wizytacji kanonicznej 21 września 2008 roku, Jego Ekscelencja Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki poświecił parafialny cmentarz, stacje polowej drogi krzyżowej wraz z Golgotą oraz fundamenty domu parafialnego gdzie już po roku została poświęcona nowa tymczasowa kaplica w stylu góralskim a od 2010 roku zamieszkał ks. Proboszcz. Projekt domu parafialnego powstał w pracowni naszej parafianki pani Jolanty Kepler. Zarówno pani architekt jak wykonawcy projektów branżowych swoją pracę wykonali za tzw. walutę watykańską czyli za Bóg zapłać. Kolejne lata to czas zagospodarowania i upiększania terenu parafii. W największym skrócie można powiedzieć, że zostały wykonane następujące prace: - Budowa budynku gospodarczego tj. garaży oraz „Bacówki”- czyli miejsca piknikowego, Różaniec z kapliczką Matki Bożej, utwardzenie terenu wokół Różańca i przed kaplicą, budowa chodników i oświetlenie zewnętrzne, podświetlenie polowej Drogi Krzyżowej wraz z Golgotą oraz budowa dzwonnicy cmentarnej. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że w te prace angażowało się społecznie wielu naszych parafian ale szczególne podziękowania należą się pani Danucie Łukoszyk z Bukowca, która wykonała i dba o liczne nasadzenia na terenie parafii. Oddzielną historią jest powstawanie projektu nowej świątyni. Prace nad koncepcją a potem nad projektem kościoła rozpoczęły się w 2011 roku a dopiero w 2015 roku Komisja do spraw budowlanych Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Łódzkiej wyraziła zgodę na projekt świątyni, który nie ma w tej chwili praktycznie nic wspólnego z autorskim projektem ks. Proboszcza. Podobnie jak projekt domu parafialnego, tak samo ostateczna architektura kościoła powstała w pracowni pani Jolanty Kepler. Architektem wnętrza świątyni jest pan Albert Szewczyk, młody absolwent ASP w Łodzi. W sobotę 18 kwietnia 2015 roku, ks. Bp Marek Marczak poświecił teren pod budowę kościoła. Prace budowlane ruszyły w maju. Aby zadaszyć nasz kościół, parafia zaciągnęła 300 000 zł nieoprocentowanej pożyczki w KMAŁ. Jesienią wykonano dach a w grudniu zostały wstawione okna. Obecnie na święta Bożego Narodzenia AD 2016 świątynia jest w stanie surowym zamkniętym. I tak w dużym skrócie wyglądało pierwsze 15 lat historii naszej parafii. Szczegóły z życia parafii p.w. św. Ojca Pio można przeczytać w dwu częściowej Kronice Parafialnej 2001 – 2016, dostępnej u ks. Proboszcza Pawła Stołowskiego.