18.05 – przy kapliczce u pp. Kołysko – Wódka ul. Pszeniczna

19.05 – przy kapliczce na rogu Marmurowej i Aksamitnej

20.05 – przy kapliczce u pp. Grabowiczów – ul. Jaśminowa

21.05 – przy kapliczce u pani Działek – na rogu Jaśminowej i Magnoliowej

22.05 – przy kapliczce u pp. Myszkowskich – ul. Zawilcowa

25.05 – przy kapliczce u pp. Stróżków w Borchówce Dolnej

26.05 – przy kapliczce u pp. Stańczyków w Dobieszkowie

27.05 – przy kapliczce w Dobieszkowie przy lipie

28.05 – przy krzyżu w Borchówce Górnej

29.05 – przy krzyżu w Bukowcu