Ze względu na niską temperaturę powietrza początkowo planonowane Msze Św w Kalicy Polowej będą sprawowane w Kaplicy w Domu Parafialnym.

Eucharystia on-line bez zmian transmitowane na facebook w niedzialę o godzinie 12:15 .