1. Dziękuję za wszystkie ofiary składane na budowę naszej świątyni. Szczególnie za te złożone tydzień temu na tzw. tacę gospodarczą. Tym razem zebraliśmy sumę 3 837.00 zł. Na konto KMAŁ wpłaciłem 5 000.00 zł, a zatem nasz dług wynosi 105 000.00 zł. Chciałbym przy tym poinformować, że rozpoczęły się prace związane ze zwieńczeniem wieży naszej świątyni. Tak jak już wspominałem chciałbym aby na odpust czyli 23 września, to jest sobota, ks. Biskup poświecił wszystkie dzwony, zamontowane już na wieży.
  2. W tym tygodniu w liturgii:                                                                                                                

    w czwartek  – wspomnienie bł. Czesława

    w sobotę – wspomnienie św. Marii Magdaleny

  3. Po Mszy św. można ucałować relikwię św. Charbela i pomodlić się do Boga za jego wstawiennictwem chociażby o uzdrowienie fizyczne lub duchowe.                                                                                                                                                               Św. Szarbel (ur. 8 maja 1828 w Bika Kafra, zm. 24 grudnia 1898 w Annaja) - duchowny maronicki, mnich i pustelnik, święty Kościoła katolickiego. W wieku 23 lat wstąpił do maronickiego klasztoru św. Marona w Annaya, gdzie otrzymał zakonne imię Szarbel. Po odbyciu studiów teologicznych w klasztorze w Kfifan i otrzymaniu święceń kapłańskich wrócił do klasztoru św. Marona, gdzie przebywał do 1875 roku. W tym też roku ojciec Szarbel przeniósł się do znajdującej się w pobliżu klasztoru pustelni pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Żyjąc w odosobnieniu prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia, poszcząc i umartwiając się, większość czasu spędzając na modlitwie i praktykach religijnych. W pustelni spędził ostatnie 23 lata swego życia. 5 grudnia 1965 roku papież Paweł VI beatyfikował, a 9 października 1977 roku kanonizował ojca Szarbela. Jest to święty, który po swojej śmierci pozostaje bardzo aktywny i czyni wiele znaków, stając się potężnym orędownikiem u Boga poprzez wypraszanie łaski uzdrowienia dla wielu ludzi. W sanktuarium św. Szarbela w  Annaya znajduje się obfita dokumentacja o ponad sześciu tysiącach cudownych uzdrowień. Jest to tylko mała część tych cudownych znaków, które się dokonały za wstawiennictwem tego świętego pustelnika.  Wielu z nich to osoby nieochrzczone i wyznawcy innych wyznań. Relikwie będą również dostępne przed i po Mszy św. przez cały tydzień w naszej kaplicy.
  4. Modlitwa do św. Szarbela:

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen