" Każdy z nas ma ręce tak duże,
by uczynić z nich Betlejem.
Każdy z nas ma serce tak ciepłe,
by przyjąć i ogrzać  nowo narodzoną Miłość. "

W ten piękny czas gdy na świat po raz kolejny przychodzi Syn Boży w naszej człowieczej postaci
przyjmijcie z serca płynące życzenia zdrowia, miłości i wszechobecnej Łaski Bożej .
Niech Dzieciątko napełnia Was Światłem Wiary, obdarza pokojem i  radością pośród codziennych zajęć, trosk i obowiązków.

Nowy 2018 Rok, niech będzie pełen Bożego Dobra i ludzkiej życzliwości.
Niech obfituje we wszelką pomyślność dla całej Parafii, każdego Domu i każdej Rodziny.

Wasz Duszpasterz Paweł Stołowski